Guro Brakestad

17. november 2018

Guro Brakestad, utdannet sosionom og familieterapeut, har de siste 10 – 15 årene jobbet med ungdomskultur, fellesskaps-bygging og veiledning av ledere. Hun jobber til daglig på Solborg Folkehøgskole i Stavanger, med samtaler og undervisning som særlig har fokus på gode relasjoner, god psykisk helse og livsmestring. Ved siden av driver hun Samtaleverkstedet, et foredrag og veilednings-forum for dem som står i nær relasjon til ungdom, med hovedfokuset «Fordi du er viktig». Hun er gift og har to barn, og alle der har innsett at mor trenger jevnlige løpeturer for at flokken skal ha det best mulig sammen!

Om temaet «Livsmestring»:
Det er større kollektiv åpenhet om psykiske vansker, og ulike medier snakker mer om både angst, depresjon og andre lidelser knyttet til psykisk helse. Likevel fører ikke alltid større åpenhet i de store rommene til mer nærhet i de små. Og ikke alltid snakker vi om det vanskelige på en måte som faktisk hjelper dem som strever mest.
Hvordan snakke om problemer på en måte som gir mestring, både for den som står i en hjelper-rollen og den som skal hjelpes?
Og hvordan justere egne og andres forventninger, slik at livsmestring i større grad kan finne sted?