Dagfinn Haarr

17. november 2018

Dagfinn Haarr med foredraget – «Menns helse – er det noe å snakke om?»

Han er lege, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, nå kommuneoverlege i Kristiansand. Han interesserer seg spesielt for rusmedisin, smittevern, psykiatri, nevrobiologi og folkehelsearbeid.

Dagfinn er svært opptatt av rusproblematikk og var i 15 år fastlege for over 300 pasienter med forskjellige rusproblemer. Han er godt kjent som en aktiv og kontroversiell debattant i diskusjonen rundt behandling av rusavhengige i Norge.
Dagfinn har tidligere fått allmennmedisinsk forskningspris, allmennmedisinsk skribentpris og fagrådet innen rusfeltets pris. Han er også faglig medarbeider i Tidsskrift for Den norske legeforening.
Dagfinn er en svært dyktig formidler som får frem sitt budskap på en interessant og inspirerende måte – og alltid med en god dose humor.